Vattenburna UV-härdande produkter hanteras på ungefär samma sätt som konventionella vattenburna lacker, men de erbjuder högre resistens och bättre möbelfakta.

Appliceringsmetoder:  
LPS-lågtryckssprutning ;  HPS-högtryckssprutning ; CC-ridåapplicering ; ES-elektrostatisk applicering; RC-valsapplicering ; VC-vakuumapplicering ; FC-sköljmålning ; DI-doppning; BM-borstmaskin; RO-roller ; MA-manuell

Underlag:  
1-MDF HDF; 2-spånskiva ; 3-melaminbelagd spånskiva ; 4-lövträ ; 5-barrträ; 6-UV-grundfärg eller grundlack ; 7-SH-grundfärg