Sherwin-Williams vattenburna sortiment inkluderar både klarlacker  och pigmenterade produkter, utformade för möbler och inredningar. Dessa produkter förbättrar avsevärt arbetsmiljön på produktionslinjen samtidigt som de minimerar utsläppen till den yttre miljön.

Appliceringsmetoder:  
LPS-lågtryckssprutning ;  HPS-högtryckssprutning ; CC-ridåapplicering ; ES-elektrostatisk applicering; RC-valsapplicering ; VC-vakuumapplicering ; FC-sköljmålning ; DI-doppning; BM-borstmaskin; RO-roller ; MA-manuell

Underlag:  
1-MDF HDF; 2-spånskiva ; 3-melaminbelagd spånskiva ; 4-lövträ ; 5-barrträ; 6-UV-grundfärg eller grundlack ; 7-SH-grundfärg