I den allra största delen av vårt Europeiska ytbehandlingssortiment använder vi endast milda lösningsmedel såsom estrar och alkoholer och vi undviker att använda aromatiska kolväten.

Appliceringsmetoder:
LPS-lågtryckssprutning ;  HPS-högtryckssprutning ; CC-ridåapplicering ; ES-elektrostatisk applicering; RC-valsapplicering ; VC-vakuumapplicering ; FC-sköljmålning ; DI-doppning; BM-borstmaskin; RO-roller ; MA-manuel

Underlag:
1-MDF HDF; 2-spånskiva ; 3-melaminbelagd spånskiva ; 4-lövträ ; 5-barrträ; 6-UV-grundfärg eller grundlack ; 7-SH-grundfärg