Back Close

OEM ytbehandlingar

Plast

De unika utmaningarna med ytbehandling för plast — lösta.

De unika utmaningarna med ytbehandling för plast — lösta.

Prestanda. Attraktion. Hållbarhet. Plastytbehandling har sin egen uppsättning specialiserade krav — och vi kan hjälpa er att uppfylla dem. Från mattfinish som döljer små produktionsbrister till vidhäftningsfrämjande ytbehandlingar för svåra underlag, EPA-kompatibla ytbehandlingar  till släta eller texturytor  vi levererar de mångsidiga ytbehandlingslösningar som efterfrågas av den här mångskiftande marknaden. Utnyttja vår kompetens inom branschen för de attraktiva och hållbara ytbehandlingar era produkter behöver.

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.