Back Close

Marknadsområden

Utomhus byggmaterial

Utomhus byggmaterial

Starka och vackra exteriöra ytbehandlingslösningar från Sherwin-Williams. Hållbara ytbehandlingar som är motståndskraftiga mot solljus, fukt och stränga temperaturer ger våra produkter varaktigt skydd för fönster, dörrar, altaner, lusthus, paneler och de många andra typerna av exteriöra material. Med ett omfattande utbud av olika teknologier från Sherwin-Williams globala produktrange erbjuder vi dig innovativa och avancerade ytbehandlingssystem för behandling av trä, metall och plast.
 
Utomhus
 
Ställda inför de allra tuffaste miljöförhållandena kräver produkter för utomhusbruk ett överlägset skydd för att bibehålla varaktig integritet och estetik. Oavsett om det gäller fönster, dörrar, altaner, lusthus eller utomhuspanelr ger vårt utbud av vattenburna och lösningsmedelsburna teknologier ett beprövat ytskydd. Med ytbehandling för trä, metall och plast drar Sherwin-Williams slutanvändare nytta av långvariga och väderbeständiga ytor som är betrodda av tillverkare och utvecklare världen över.
 
Genom att komplettera vårt omfattande utbud av produkter med lokal service erbjuder Sherwin-Williams unika lösningar för tillverkare och ytbehandlare.
 

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.