Back Close

Marknadsområden

Kök och Bad

Kök och Bad

Sherwin-Williams levererar hållbara ytbehandlingslösningar med god resistens mot kemisk och mekanisk påverkan, för att nå dina högt ställda krav. Genom att sammanföra ett omfattande utbud av tekniker med kompetens inom färg och utveckling av slutligt utseende hjälper vi skåpstillverkare att hålla sig uppdaterade med de senaste färg- och designtrenderna som påverkar konsumenterna.
 
Oavsett om det du tillverkar återspeglar morgondagens trender eller ett arv av hantverk och design kan Sherwin-Williams erbjuda dig den teknik som krävs för att uppnå praktiskt taget vilken prestanda eller estetisk efterfrågan som helst.
 
Med kompetens inom skåp och luckindustrin för både kök och badrum, kontor etc. tillhandahåller vi tekniklösningar av bästa kvalité som står emot dagligt slitage, ger skydd mot fukt och ånga samt kemisk och mekanisk påverkan. Oavsett om du behandlar trä eller glas har vi den teknik och de system som kommer att uppfylla och överträffa dina förväntningar på hållbarhet och skönhet. Vi förblir fokuserade på ytbehandlingar utformade för industriell användning och säkerställer att våra system hjälper till att snabba upp din produktion, förbättra genomströmningen och att säkerställa ett konsekvent utseende och prestanda.
 
Vi kompletterar vårt omfattande sortiment av vattenburna, lösningsmedelsburna samt UV teknologier med dedikerad lokal support och vårt erbjudande av tjänster. Genom att hjälpa tillverkare uppfylla kundernas olika preferenser, miljöprioriteringar och processförbättringar erbjuder Sherwin-Williams kompletta ytbehandlingslösningar till slutbehandlare av köks- och badrumsskåp.

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.