Back Close

Marknadsområden

Snickeri

Snickeri

Genom våra industriella ytbehandlingslösningar tillhandahåller Sherwin-Williams hållbara och eleganta ytor för både inom- och utomhus dörrar, fönster och arkitektoniska detaljer. Hållbara och elastiska ytbehandlingar som följer träets rörelser för att ge bästa motståndskraft mot sprickbildning, flagning och andra typer av väderpåverkan. 
 
Att stå inför tuffa krav  gällande utseenden och prestanda, har snickerier möjligheten att ge ett komplett utseende. Genom att kunna erbjuda våra unika och globala ytbehandlingslösningar till snickeriindustrin för inoms- och utomhus med hög elasticitet för att låta filmen bibehålla sin integritet när den rör sig naturligt med träet.

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.