Back Close

Marknadsområden

Inomhus byggmaterial

Inomhus byggmaterial

Arkitektoniska element väcks till liv genom rätta ytbehandling och en vacker slutfinish. Teknologier från vår globala produktportfölj och vårt utbud av industriella ytbehandlingsprodukter för trä, metall och plast ger ytbehandlare flexibilitet när de slutbehandlar interiöra material såsom trappor, lister, bjälkar och golv. 
Inomhus byggmaterial.
 
Från slående element till nyanserade finesser bidrar inomhusbyggmaterial till atmosfären i nästan alla rum. Uppenbarligen enkla komponenter som lister, trappor, bjälkar och räcken blir fokuspunkter när de slutbehandlas med estetiskt sinne. Med vårt utbud har tillverkare och slutbehandlare tillgång till ett fullt komplement av högprestanda flytande och pulverytbehandlingstekniker. Genom att kombinera det bästa inom hållbarhets- och designfunktionalitet kan tillverkare uppfylla även de mest krävande specifikationer från kunder och specificerare.
 
Sherwin-Williams tillhandahåller unik produktbredd med lokal service för att tillhandahålla unika slutbehandlingslösningar till tillverkare av inomhusbyggmaterial.
 

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.