Back Close

Marknadsområden

Övrig ytbehandling

Övrig ytbehandling

null

Sherwin-Williams ytbehandlingar för metall och plast  uppfyller de många krav som finns på marknaden  såsom standarder för  hållbarhet, utseende, härdningsprocess, miljökrav samt produktionskostnad. Våra produkter för metall och plast täcker hela spektrumet av marknadens behov med krav på både prestanda och utseende för så vitt skilda marknader  som belysningsindustrin, trädgårdsdetaljer, metallställningar, motionsutrustningar och mycket mer.
Övrig  ytbehandling

Med en mängd olika användningar för slutprodukten och önskade krav på prestanda  står ytbehandlande tillverkare och verkstäder inom  metall- och plastindustrin inför många olika förväntningar. Vårt erbjudande för flytande färg samt i  pulverform uppfyller de varierande behoven för slutbehandlare, oberoende av underlag, användningsområde  kulör  miljöpreferenser eller prestandaspecifikationer. Med ett utbud av pulver- och flytande ytbehandlingar  tillgängliga för att förbättra och skydda er slutprodukt, erbjuder Sherwin-Williams® heltäckande teknologier  liksom service och lokal support för tillverkare  av belysningar, metallställningar, värme- och luftkonditioneringsutrustningar, hushållsapparater  motionsutrustningar, och mycket mer.
 

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.