Back Close

Marknadsområden

Möbler

Möbler

Sherwin-Williams hjälper möbeltillverkare över hela världen att göra sina bostads- och kontorsmöbler vackrare, mer hållbara och mer eftersökta. Genom Sherwin-Williams har tillverkare  tillgång till branschledande teknik för träprodukter och miljöanpassningsbara produkter. För möbeltillämpningar som inkluderar slutbehandling av metall och plast erbjuder vi Sherwin-Williams® pulver- och flytande ytbehandlingar. . Oberoende av plats eller underlag drar våra kunder  nytta av de lokala konsulttjänster och support vi har att erbjuda, uppbackade av styrkan hos en global organisation.
 
Genom att sammanföra det bästa av design och funktion har möbler kraften att förvandla  alla utrymmen. Oavsett om ni ytbehandlar  inredningar för hem-, kontors- eller institutionell funktion tillhandahåller Sherwin-Williams ytor  som kombinerar den estetiska, prestanda- och processfunktionalitet som uppfyller och överträffar era förväntningar.
 
Vi kan även tillhandahålla hela utbudet av ytbehandlingsteknologier  - anpassade för att uppfylla era specifika behov och preferenser. Tack vare vår ledande position  inom UV- och LED- härdande produkter  till vårt omfattande utbud av vattenburna ytbehandlingar, har vårt fokus sedan länge legat på utvecklingen av innovativa teknologier som ger ytbehandlare nya möjligheter att arbeta med trä.. Sherwin-Williams erbjuder även vätske- och pulverbaserade ytbehandlingar för de interiöra och exteriöra möbler  som tillverkas av metall och plast, och kommer att utveckla samverkande system för dem som tillverkar över hela spektrumet av olika underlag.
 
 Med siktet inställt på ytbehandlingslösningar  för industriell användning, förblir vi fokuserade på att säkerställa att våra ytbehandlingssystem  hjälper till att snabba upp produktion, förbättra processen  och säkerställa ett konsekvent utseende och prestanda. Våra produkter och varumärken backas upp av   vårt mål att tillhandahålla lokal och personlig support — på en global skala.
 

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.