Back Close

Marknadsområden

Brandhämmande konstruktioner

Brandhämmande konstruktioner

Uppfyll de allra strängaste prestandakraven för funktionella bjälklag och träarbeten för offentliga platser och kontorsbyggnader med våra brandhämmande ytbehandlingsprodukter   för industriella träytbehandlingar. Ett utmärkt val för sjukhus, civila byggnader, gym, skolor, flygplatser och banker, minskar våra  brandhämmande produkter  brandspridningshastigheter samtidigt som de ger vackra och  estetiskt tilltalande  konstruktioner.

Genom att erbjuda brandhämmande produkter  genom vårt globala ytbehandlingssortiment , minskar dessa produkter  den hastighet med vilken branden sprids samtidigt som de erbjuder ytterligare estetiska och prestandafördelar. Brandhämmande ytbehandlingsteknologier  är särskilt användbara i bärande strukturer vilket   gör det möjligt för arkitekter och designers att skapa utsökta konstruktioner  samtidigt som säkerhetskraven fastsställs för offentliga, kommersiella och hemmiljöer.
 
 

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.