Back Close

Marknadsområden

Entreprenad- och jordbruksmaskiner

Entreprenad- och jordbruksmaskiner

Focusing on the little things.

Sherwin-Williams® varumärke inkluderar både robusta och tuffa ytbehandlingslösningar för metallindustrin samt ett stort urval teknologier med godkännande från viktiga utrustningstillverkare. Oavsett om det gäller entreprenad-, jordbruks- eller transportutrustning erbjuder vi högpresterande produkter med låg VOC och höga torrhalter fasta ämnen för metall och plast som uppfyller de stränga prestanda- och utseendekraven från dessa tillverkare.

Oavsett om det gäller schaktningsmaskiner eller byggnadskonstruktioner måste ytbehandlingen för entreprenad- och jordbruksmaskiner motstå extremt tuffa förhållanden och krävande miljöer. Hållbarhet är absolut nödvändigt, liksom varaktig färg och glans. Metall- och plastytbehandlingar från Sherwin-Williams® uppfyller kraven på prestanda och estetik från tillverkare av bl.a entreprenad- och jorbruksmaskiner. Genom att tillhandahålla varaktigt skydd för alla olika förhållanden, och utvecklade för att motstå tuffa miljöer, exponering för kemikalier, rost, fukt, UV, stötar och nötning används våra produkter runt världen av tillverkare, underleverantörer och legotillverkare uppdragsverkstäder. Våra beprövade vattenburna, lösningsmedelsbaserade och pulverteknologier finns tillgängliga i skräddarsydda lösningar och är formulerade för att uppfylla både de strängaste OEM-specifikationerna och de otaliga myndighets- och branschregler.

Genom att kombinera branschbeprövad teknik med lokal support, tillhandahåller Sherwin-Williams den kompletta ytbehandlingslösningen för slutbehandlare av entreprenad- och jordbruksmaskiner.

Få reda på mer om Sherwin-Williams® metall- och plastytbehandlingslösningar för entreprenad- och jordbruksmaskiner.

Your Local Solution

Contact us to see how we can be your complete finishing solution

Din lokala lösning

Kontakta oss för att se hur vi kan bli er
kompletta ytbehandlingspartner.