Sherwin-Williams UV-härdande sortiment innefattar både färger och lacker. De flesta av dagens moderna industriella ytbehandlingsprocesser för möbler och snickerier inkluderar användningen av UV-härdande produkter. Snabbhet, det begränsade utrymmesbehovet för utrustning, låga driftskostnader, radikalt minskade utsläpp av lösningsmedel samt ytbehandlingar av hög kvalitet är bara några av anledningarna.
 
Appliceringsmetoder:  
LPS-lågtryckssprutning ;  HPS-högtryckssprutning ; CC-ridåapplicering ; ES-elektrostatisk applicering; RC-valsapplicering ; VC-vakuumapplicering ; FC-sköljmålning ; DI-doppning; BM-borstmaskin; RO-roller ; MA-manuell
 
Underlag:  
1-MDF HDF; 2-spånskiva ; 3-melaminbelagd spånskiva ; 4-lövträ ; 5-barrträ; 6-UV-grundfärg eller grundlack ; 7-SH-grundfärg