Back Close

Služby s pridanou hodnotou

Poradenské služby a podpora

Poradenské služby a podpora

Spoločnosť Sherwin-Williams ponúka rozsiahlu škálu konzultačných služieb s cieľom pomôcť svojim zákazníkom dosiahnuť čo najlepšiu povrchovú úpravu. Sme odhodlaní poskytovať zmysluplné riešenia s pridanou hodnotou prostredníctvom spolupráce so zákazníkmi s cieľom dosiahnuť lepší výsledok, zdokonaliť procesy a znížiť dopady na životné prostredie. K týmto riešeniam patrí:

Zlaďovanie (odlaďovanie) farieb
Naše znalosti môžu zákazníkom pomôcť pri zlaďovaní (odlaďovaní) farieb. Spoločnosť Sherwin-Williams a jej globálny tím poskytuje dodávateľom povrchovej úpravy špecializovanú podporu pre ich rozmanité potreby v oblasti farieb.

Poradenské služby v oblasti vybavenia
Naši erudovaní servisní technici a aplikační experti sú pripravení podeliť sa o svoje znalosti technológií a procesov, aby výrobcom a dokončovateľom výrobkov dali pocit istoty, ktorý prichádza s dôverou k svojej technológii. Od vyhodnocovania postupov a procesov až po audity účinnosti, spoločnosť Sherwin-Williams dokáže byť nápomocná pri hľadaní optimálnych vylepšení a zdokonalení konkrétnych produktov, procesov a požiadaviek na povrchovú úpravu. Dodávateľom povrchovej úpravy poskytujeme podporu identifikovaním na mieru šitých riešení pre dokončovacie linky - či už ide o racionalizáciu, modernizáciu alebo navrhovanie nových riešení na kľúč.

Služby poradenstva v oblasti produktov
Výrobcovia dôverujú spoločnosti Sherwin-Williams, že im pomôže identifikovať ten najvhodnejší prípravok pre ich konkrétne produktové alebo procesné požiadavky, či už v spolupráci s našimi erudovanými predajcami alebo technickými zástupcami alebo distribučnými partnermi, ktorým dôverujeme. Naša spoločnosť sa zameriava na nachádzanie tých najlepších individualizovaných riešení pre každého zákazníka, pričom sa delíme o svoje znalosti toho, ako môžu dokončovatelia výrobkov dosiahnuť súlad s ekologickými predpismi, zvýšiť efektivitu a návratnosť nákladov, prejsť na nové technológie povrchovej úpravy, maximalizovať efektivitu postupov a mnoho ďalších z nespočetného množstva katalyzátorov zmeny.

Vaše lokálne riešenie

Kontaktujte nás a dozviete sa, ako sa môžeme stať vaším kompletným riešením pre oblasť povrchovej úpravy výrobkov.