Back Close

O nás

Životné prostredie

Životné prostredie

Minimalizujeme dopady na životné prostredie

Záväzkom spoločnosti Sherwin-Williams je minimalizovať svoje dopady na životné prostredie. Ako líder vo svojom odvetví každý rok investujeme milióny dolárov do výskumu a vývoja náterových hmôt, ktoré znižujú dopady na životné prostredie a spĺňajú alebo prekračujú legislatívne požiadavky. Ďalšie informácie.

Spoločnosť Sherwin-Williams ponúka komplexný sortiment priemyselných náterov. Či už pracujete na hĺbkovej luxusnej úprave kuchynských liniek, výraznom lesklom povrchu bytového nábytku, odolnom povrchu kovových dielov, alebo finalizujete kompozitné materiály, spoločnosť Sherwin-Williams vám dokáže ponúknuť poznatky a znalosti o produktoch, ktoré vám pomôžu dosiahnuť lepší výsledok.

Ekologickejšie náterové hmoty
Dlhodobo pracujeme na tom, aby sme boli lídrom na poli vývoja nových technológií a aj naďalej si kladieme za cieľ, aby náš sortiment ekologicky zodpovedných náterových hmôt bol jedným z najkomplexnejších na svete. Hoci definície a požiadavky sa od krajiny ku krajine líšia, záväzok spoločnosti Sherwin-Williams poskytovať produkty šetrné k životnému prostrediu je rovnako rozhodný všade na svete. Míľniky našich globálnych značiek:

40. roky 20. st.: Vyvinutie prvej komerčne dostupnej farby na báze vody, Kem-Tone®
70. roky 20. st.: Lacroma™, prvý priemyselný vodou riediteľný lak
90. roky 20. st.: Uvedenie na trh prvej stavebnej farby bez obsahu VOC: HealthSpec™
1. dekáda 21. st.: Vyvinutie radu vodou riediteľných exteriérových náterových hmôt na drevo Hydro Gold®
1. dekáda 21. st.: Uvedenie na trh prvej plechovky na farbu 100% vyrobenej z použitých recyklovaných materiálov
1. dekáda 21. st.:  Sayerlack®: Hydro Gold: rad vodou riediteľných exteriérových náterových hmôt na drevo s garantovanou životnosťou 18 rokov.
2006: Sayerlack®: Nové tintometrické systémy na drevo Colour Plus a Wood Stain Plus.
2012: Sayerlack®: CoffeeProof, biely vodou riediteľný náter odolný voči škvrnám od kávy.
2014: Sayerlack®: uvedenie H2NO: novej náterovej hmoty s vysokou odpudivosťou vody.

Trvalo udržateľný rast Hlavnou zásadou spoločnosti Sherwin-Williams je „rásť v poznaní a charaktere, ako aj vo veľkosti“. Vďaka investíciám do zariadení a ďalších aktív dokážeme nachádzať odpovede na potreby zákazníkov a trendy v odvetví, aby sme svojim zákazníkom prinášali optimálne služby. Naše výrobné závody, sklady, zariadenia a distribučné centrá sú strategicky rozmiestnené po celom svete, aby sme mohli našim zákazníkom poskytnúť lokalizovanú podporu predaja, technické znalosti a efektívnu dodávku produktov. S postupnou expanziou spoločnosti naším záväzkom aj naďalej zostáva udržateľný rast pri súčasnej ochrane prírodných zdrojov našej planéty.
 

Vaše lokálne riešenie

Kontaktujte nás a dozviete sa, ako sa môžeme stať vaším kompletným riešením pre oblasť povrchovej úpravy výrobkov.