Rozpuszczalnikowe: W zdecydowanej większości przypadków oferowanego przez nas w Europie asortymentu – w zakresie powłok do drewna, używamy jedynie łagodnych rozpuszczalników, takich jak estry i alkohole, unikamy natomiast wykorzystywania węglowodorów aromatycznych.
 
Metody nanoszenia:  
Natrysk niskociśnieniowy (LPS); Natrysk wysokociśnieniowy (HPS); Powlekanie polewaniem (Kurtynowe – CC); Nanoszenie elektrostatyczne (ES); Powlekanie metodą wałkową (RC); Powlekanie próżniowe (VC); Powlekanie polewaniem (Strumieniowe – FC); Zanurzanie (DI); Nakładanie maszynowe (BM); Nakładanie wałkiem (RO); Ręczne (MA)

Podłoża:  
1-płyty MDF oraz HDF (pilśniowe – średniej i podwyższonej gęstości); 2-płyty wiórowe; 3-płyty wiórowe pokryte melaminą; 4-twarde drewno; 5-miękkie drewno; 6-podkłady lub uszczelniacze UV; 7-podkłady AC