Når du ønsker de beste resultatene på ditt metallprodukt, begynner du med det beste fundamentet – og det betyr metallprimere fra Sherwin-Willams. Våre rusthemmende metallprimere tilbyr hurtig tørking og fullstendige herdingstider for å maksimere produksjonen uten å ofre kvaliteten. I tillegg til å gi utmerket heft til det store utvalget av metallunderlag, møter eller overgår vårt allsidige primerutvalg de strengeste lovkrav.  Våre metallprimerløsninger, som yter sterk korrosjonsmotstand og varig holdbarhet,  har en unik formel til å dekke ethvert bransjebehov.