Back Close

Tržišta na kojima poslujemo

Specijalnost drveta

Specijalnost drveta

Bilo da se radi o okvirima za slike ili interijeru jahte, dječjim igračkama ili stolovima za bilijar, Sherwin-Williams nudi posebne premaze koji pobošljavaju i štite izgled proizvoda.Od svakodnevnih, do rijetkih predmeta, ova posebna ponuda za proizvode od drveta uključuje dugotrajnost premaza sigurnih za unos u organizam, tehnologije sigurne za djecu i ostale jedinstvene mogućnosti uključene u završne slojeve.  

I svakodnevni i rijetko upotrijebljeni predmeti bit će bolji s pravim izbornom premaza. Nudimo premaze koji proizvođačima i izvođačima završnih radova omogućuju da ispune posebne i detaljne potrebe završnih radova na razvršnim slojevima u širokoj primjeni drveta.

Jeindtvene mogućnosti uključuju:
  • Premazi sigunni za unos u organizam
  • Tehnologije sigurne za djecu
  • Jahte
  • Okviri za slike
  • Stolovi za bilijard/igre
  • Satovi i oredmeti izrađeni u zanatima
  • Glazbeni instrumenti
Kombiniranjem jedinstvenih proizvodnih tehnologija i dostupnost posebno izrađenih proizvoda sa službom posvećenom kupcima na lokalnoj razini, Sherwin-Williams izvođačima završnih radova na drvetu nudi puni spektar rješenja za proizvod.
Combinando tecnologías únicas de productos y la disponibilidad de productos a medida con asistencia localizada, Sherwin-Williams ofrece a las empresas de acabados de madera una amplia variedad de soluciones.

 
 

Vaše lokalno rješenje

Kontaktirajte nas za više informacija o tome kako možemo postati potpuno rješenje vaših završnih radova.