Suurimmassa osassa Euroopassa käytössä olevissa puun pintakäsittelytuotteissa käytämme ainoastaan mietoja liuottimia, kuten estereitä ja alkoholeja ja vältämme aromaattisten hiilivetyjen käyttöä.
 
Levitysmenetelmät:  
LPS - Matalapaineruiskutus; HPS - korkeapaineruiskutus; CC - Valukone; ES - sähköstaattinen levitys; RC - Telalevitys; VC - Vakuumilevitys; FC - Huuhtelulevitys; DI - Kastolevitys; BM - Harjahionta; RO - Telakone; MA - Käsiruiskutus

Alustamateriaalit:  
1 - MDF HDF; 2 - Lastulevy; 3 - Melamiinipäällysteinen lastulevy; 4 - Lehtipuu; 5 - Havupuu; 6 - UV-pohjamaali; 7 - Katalyyttipohjamaali