Back Close

Přítomnost na trzích

Povrchová úprava obecně

Povrchová úprava obecně

null

Nátěrové hmoty Sherwin-Williams® na kovy a plasty splňují celou řadu podmínek závislých na produktu a trhu, například normy trvanlivosti povrchové úpravy, specifikace vzhledu, omezení vytvrzování, ekologické požadavky, ekologické iniciativy, iniciativy za udržitelný rozvoj a náklady. Naše produkty pro kovy a plasty vyhovují celé řadě funkčních a estetických požadavků mezi velmi rozličnými trhy a segmenty, například osvětlení, zahradnické pomůcky, kovové regály, vybavení pro cvičení a další.
Obecná povrchová úprava

Výrobci a dílny, kteří provádějí jakoukoliv povrchovou úpravu kovů a plastů, musí vyhovět široké škále požadavků vzhledem k pestrosti koncového využití produktů a požadavků na účinnost.  Naše nabídka tekutých a práškových nátěrových hmot splňuje nejrůznější potřeby lakoven bez ohledu na podklad, koncové použití, barvu, podmínky prostředí nebo specifikace funkčnosti. V rámci portfolia práškových a tekutých nátěrových hmot, které vylepšují a chrání váš koncový produkt, nabízí společnost Sherwin-Williams® komplexní technologie a také servis a lokalizovanou podporu provozům a lakovnám v oblasti osvětlení, regálového vybavení, vybavení HVAC, spotřebičů a vybavení pro cvičení.

Vaše lokální řešení

Kontaktujte nás a přesvědčte se, jak se můžeme stát vaším kompletním řešením povrchové úpravy.